top of page

1. Houd je altijd aan de aanwijzingen Dok en eventuele beveiliging.

2. Betreden van het Dok terrein is geheel op eigen risico. 

3. Dok is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het Dok terrein

4. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan. 

5. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd. De verkoop van consumpties kan op grond van wangedrag, dronkenschap of drankmisbruik worden geweigerd. Glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en naar buiten worden genomen. Consumpties en of munten zijn alleen geldig op het terrein van Dok en worden niet teruggenomen. 

6. Drugs, wapens, glaswerk en blik zijn verboden. 

7. Bij betreding en verlaten van het Dok terrein kun je gefouilleerd worden door de beveiliging. Wie geen medewerking verleent aan de controle van kleding, tassen en aan het fouilleren kan de toegang worden ontzegd. 

8. De organisatie van Dok kan personen de toegang weigeren. 

9. Door betreden van het Dok terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden. 

10. Parkeer op de aangegeven parkeerterreinen. Aanwijzingen van verkeersregelaars altijd opvolgen.

11. Bij wijzigingen in het programma kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds betaalde entreegelden. 

12. Mocht een evenement door noodweer, dag van nationale rouw, het uitbreken een besmettelijke (dier) ziekten in de omgeving van het terrein, of elke andere vorm van overmacht of onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen, geen doorgang hebben, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van reeds betaalde entreegelden. 

13. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Dok goederen te verhandelen/ te flyeren op of rond het Dok terrein of de parkeerterreinen.

14. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Dok. Wij raden aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten. 

15. Op en rondom het terrein van Dok is de Nederlandse wetgeving van toepassing. 

Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit huisreglement niet voorziet, behoudt Dok zich het recht om mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan bezoekers zijn gebonden. Deze huisregels zijn opgesteld om de orde en veiligheid bij Dok te waarborgen.

bottom of page